Súdwest-Fryslân dubt over kleine boerenmolens

Het gemeentehuis in Súdwest-Fryslân.

Het gemeentehuis in Súdwest-Fryslân. Foto: LC.

Politiek Súdwest-Fryslân weet nog niet wat ze aan moet met het kleine boerenmolenplan waar ze zelf om heeft gevraagd.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De raad van Súdwest-Fryslân nam in 2019 een motie aan waarin de provincie werd gevraagd om het plaatsen van kleine solitaire windmolens, met een masthoogte van 15 meter, op boerenerven mogelijk te maken. Provinciale Staten hebben daar gehoor aan gegeven en besloten afgelopen zomer om maximaal drie windturbines bij bestaande boerenbedrijven onder voorwaarden mogelijk te maken.

Politiek Súdwest krijgt waarom ze heeft gevraagd maar dubt nu over hoe om te gaan met aanvragen voor molens, zo bleek dinsdagavond tijdens de commissievergadering. CDA en VVD maken zich druk over inpassing in het landschap. PvdA weet niet of solitaire molens een goed idee zijn terwijl grote windparken worden aangelegd. Andere partijen willen de molens niet alleen toestaan op boerenerven maar ook bij andere bedrijven.

Wethouder Erik Faber wees op de ambitie van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn. ,,Dan moet er wel wat gebeuren.’’ Angst voor landschapsvervuiling had hij niet. ,,Menig mast in de havens aan het IJsselmeer is hoger.’’

Op 28 januari volgt in de raadsvergadering een besluit.