Súdwest-Fryslân, de coronakoploper van Noord-Nederland, weet waar het virus zit: 'Wy sitte der boppe-op'

Het coronavirus is geniepig hoor, zegt burgemeester Jannewietske de Vries. Voor je het weet neem je het mee. Uit Schagen bijvoorbeeld, of uit een jongerenkeet.

Bogerman

Bogerman

Bijna eenderde van alle Friese coronabesmettingen werd de afgelopen vier dagen in haar gemeente Súdwest-Fryslân vastgesteld. Het gebied is sinds oktober coronakoploper in Noord-Nederland.

,,Het is een raadsel’’, hoorde De Vries mensen de afgelopen weken zeggen over de koppositie van haar gemeente. Maar dat bestrijdt ze. De besmettingen worden nauwkeurig in kaart gebracht. ,,Wy witte presys wêr’t it firus is.’’

Nieuwe patronen

Het waart nu bijvoorbeeld vooral rond in verzorgingshuizen, met name in die van zorgorganisatie Patyna. En ook bij scholengemeenschap Bogerman in Sneek en het Marne College in Bolsward is het raak. GGD-artsen adviseren daar nu de directieteams. ,,Wy sitte der boppe-op’’, zegt De Vries.

Zo worden telkens nieuwe patronen zichtbaar. Vorige maand was een besmettingshaard in Makkum en Bolsward bijvoorbeeld te herleiden tot de feestelijke opening van een supermarkt in Schagen. En het virus bij Bogerman? Dat werd meegenomen uit een jongerenkeet in Warns en sprong via de schoolbanken in Koudum over naar leerlingen in Sneek.

De brandhaard-keet in Warns gaat dicht, zegt de burgemeester. Alle keten in de gemeente worden overigens in de gaten gehouden door handhavers en jongerenwerkers. Het virus is namelijk een sneeuwvlok die een sneeuwbal kan worden die in een steeds hoger tempo naar beneden rolt. Daarom ook gebruikt ze bijna dezelfde bewoordingen als premier Mark Rutte, die dinsdagavond waarschuwde voor schijnbaar onschuldige kriebelhoestjes.

‘Hâld se thús’

Want relatief veel jongeren tussen de 12 en 18 jaar met lichte klachten verspreiden in Súdwest-Fryslân het virus. De Vries roept ouders daarom op om de gezondheid van hun kinderen goed in de gaten te houden. De klachten van jongeren zijn vaak mild, maar ondertussen zijn ze wel besmettelijk.

,,Hâld se thús’’, zegt de burgemeester dringend. Ook als ze alleen maar een loopneus hebben. Ga met de hele huishouding in quarantaine en laat je vervolgens testen. ,,Net allinnich de bern, mar ek de âlders.’’

Lees ook | Premier Rutte: ‘Als de cijfers blijven stijgen, sluiten we strengere maatregelen niet uit, nog voor kerst’

Tweesprong

Ondertussen gaat ze ervan uit dat het aantal besmettingen in haar gemeente nog wel even zal blijven stijgen. Het gaat hard hoor, zegt ze, als het reproductiegetal boven de 1 zit. ,,Mar der moatte wy net ûnrêstich fan wurde.’’ De kop erbij houden is haar devies.

En ja, zegt ze. Ze handhaaft en bewaakt de openbare orde. Maar ze voelt zich ook een burgermoeder en een coach en zelfs een dominee die haar burgers wil begeleiden en oppeppen. ,,Wy binne mei in maraton oan de gong. Mar we kinne dit.’’

Een paar uur later spreekt Mark Rutte dringende woorden vanuit Den Haag. ,,We staan op een tweesprong’’, zegt hij tijdens zijn coronapersconferentie. ,,Of we zorgen dat de cijfers goede kant opgaan, of de cijfers blijven stijgen en dan sluiten we extra maatregelen niet uit.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Coronavirus