Radar voor windpark wordt hoger dan bebouwing Kornwerderzand

Windpark Fryslân in aanbouw. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De radar in Kornwerderzand die ervoor moet zorgen dat de verlichting van de twee nieuwe windparken grotendeels uit kan, wordt iets hoger dan de bestaande bouw. Hoge objecten in Makkum staan in de weg.

De installatie, die op de Afsluitdijk komt, bestaat uit een enkele mast van 15 meter. Dat is inclusief een roterende radar met een diameter van 5,50 meter. De gemeente Súdwest-Fryslân wil planologisch meewerken aan de komst van de mast, die lichtoverlast moet beperken bij Windpark Fryslân (in het IJsselmeer) en Nij Hiddum-Houw (tussen Cornwerd en Pingjum).

Wit en rood licht

Vliegverkeer zou aanvankelijk voor de hoge turbines gewaarschuwd worden door middel van knipperende verlichting aan de randen van de parken. Rood licht voor de nacht en wit licht bij dag en schemer.

Met het radarsysteem wordt de verlichting alleen geactiveerd als er daadwerkelijk vliegtuigen vliegen. Omdat het aantal vliegbewegingen in de nacht zeer beperkt is, wordt de brandduur van de verlichting fors teruggebracht.

Plek radar

De plek voor de radar is zorgvuldig gekozen. Deze moet op enige afstand van de windparken zelf staan, zodat het radarsysteem ook vliegtuigen achter de parken kan detecteren. Ook moet de radar over nabijgelegen objecten in de omgeving kunnen kijken om volledige dekking te krijgen.

Daarom is het object net iets hoger dan bestaande bouw op Kornwerderzand, maar uit cultuurhistorisch oogpunt niet veel hoger dan de sluizen. Een lagere mast is niet mogelijk vanwege hoge objecten van de jachtwerf in Makkum.

De gekozen plek ligt achter andere bebouwing waardoor het zicht op de radar vanaf de A7 en vanaf de woningen op Kornwerderzand grotendeels wordt ontnomen. De gemeente meldt dat de inwoners van Kornwerderzand, dorpsbelangen en het Kazemattenmuseum zijn ingelicht over het plan.

Het is niet duidelijk of de Inspectie Leefomgeving en Transport al definitief met de komst van de radar heeft ingestemd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Windenergie