Radar bij Breezanddijk houdt vogels rond windpark in de gaten

Foto ter illustratie. FOTO ANP

Met een ‘vogelradar’ wordt in de gaten gehouden hoe vogels zich gedragen rond Windpark Fryslân. Hij wordt in mei geplaatst bij Breezanddijk.

,,As ûnderdiel fan de fergunning dogge we wol foarsizzingen en tellingen, mar wat gebeurt der yn it echt? Dat sille we hjirmei sjen.” Anne de Groot, projectdirecteur van Windpark Fryslân, zegt dat de vogelradar vliegroutes in kaart brengt rond het windpark, maar ook aantallen vogels en welke soorten er zijn. Dat gebeurt als onderdeel van het monitoringsplan bij het windpark - dat verplicht is mede omdat het in een Natura 2000-gebied staat.

De radar wordt binnen enkele weken geplaatst. Hij komt naast het transformatorstation in Breezanddijk. De Groot zegt dat het een relatief klein apparaat is. Hij vergelijkt het met een koelkast bovenop een aanhangwagen.

Vijf jaar

De radar blijft er vijf jaar staan. De uitkomsten van het onderzoek kunnen ook leiden tot maatregelen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als blijkt dat veel meer dieren dan voorspeld omkomen in de windmolens. ,,Yn it uterste gefal soest sizze kinne dat se guon tiden stilstean moatte”, zegt De Groot. Hij verwacht niet dat dat nodig zal zijn.

De beoogde radar bij Kornwerderzand is een andere. Die moet vliegverkeer in de gaten houden, zodat de verlichting op de windmolens kan aanspringen zodat er iets aankomt. De Groot zegt goede hoop te hebben dat die vliegtuigradar er ook zal komen.

Het windpark is momenteel in aanbouw. De eerste turbines zijn inmiddels aangesloten en in werking.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Windenergie