Raadsmeerderheid wil enquête Empatec

Met twintig tegen vijftien stemmen heeft de raad van Súdwest-Fryslân maandagavond besloten het zware middel van een raadsenquête in te zetten naar Empatec.

Snoeien van wilgen door medewerkers van Empatec langs de Poppenwiersterdyk.

Snoeien van wilgen door medewerkers van Empatec langs de Poppenwiersterdyk. FOTO LC/SIEP VAN LINGEN

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het CDA stemde als enige partij verdeeld. Naast de in december door de hele raad aangenomen motie om een uitgebreid onderzoek door een commissie uit de raad te laten doen naar de financiële problemen bij werkbedrijf Empatec, lag ook het voorstel voor om dit door de rekenkamer te laten doen. Het fractievoorzittersoverleg was er niet uitgekomen. Daarom lag er nu een voorstel voor rekenkameronderzoek.

Amendement

Nieuws

menu