Raadslid Habtamu de Hoop: 'Een vaste groep jongeren moet structureel betrokken zijn bij beleid'

Vertegenwoordigers van Coalitie Y waren dinsdag bij premier Mark Rutte op bezoek om te pleiten voor een permanente stem voor jongeren in het coronabeleid. Raadslid Habtamu de Hoop (22, PvdA Súdwest-Fryslân) schreef mee aan de plannen.

Habtamu de Hoop (niet in Prinsjesdagoutfit)

Habtamu de Hoop (niet in Prinsjesdagoutfit) FOTO NIELS DE VRIES

Het plan van coalitie Y is een respons op Mark Rutte, die op 19 mei jongeren opriep de revolutie te beginnen . ,,Ik hoop vooral dat jongeren niet alleen ideeën hebben, maar die meteen ook omzetten in actie. Het idee is dat zij een beetje de revolutie starten vanuit de jongere generatie”, aldus de premier destijds.

De dag na de uitspraken van Rutte zat De Hoop samen met generatiegenoten bij televisieprogramma M . De Hoop: „Ik vond het heel mooi dat Rutte die oproep deed, je moet jongeren actief betrekken.” Maar het moet wel structureel zijn, vindt het raadslid uit Easterein. ,,Ik wil dat structureel een vaste groep jongeren betrokken is bij het beleid. Niet één keer per jaar een blije foto in de krant”, aldus De Hoop.

Na het televisieoptreden bij M raakte De Hoop betrokken bij de plannen van Coalitie Y. Deze coalitie is een samenwerkingsverband van talloze jongerenorganisaties. Verschillende politieke jongerenafdelingen (van SGP tot GroenLinks) zijn aangesloten, net als bijvoorbeeld de Landelijke Studentenvakbond.

Drie punten

Coalitie Y pleitte dinsdag op bezoek bij Mark Rutte voor drie punten om jongeren bij de politiek te betrekken. Zo willen ze dat er een (niet-medisch) expertteam van jongeren meepraat in het Outbreak Management Team, dat advies geeft aan het kabinet. Ook willen ze een snelle invoering van de generatietoets, die inhoudt dat voor elk nieuw wetsvoorstel bekeken wordt wat invoering voor gevolgen heeft voor jongere generaties. Ook moet er vooral lokaal meer geld naar inspraak voor jongeren in de politiek.

Juist dat laatste punt is iets waar De Hoop zich extra voor wil inzetten. In Súdwest-Fryslân is hij het jongste lid van de gemeenteraad. En als 22-jarig raadslid geldt hij als een uitzondering in de gemeentepolitiek. Hoe dat kan? ,,We moeten als jongeren zelf ook meer initiatief nemen”, denkt hij.

,,Maar mensen denken soms ook te snel, het wordt niets met jongerenparticipatie”. Hou vooral vol en schaf een participatieproject niet meteen af als er even geen animo voor is, wil De Hoop maar zeggen. ,,Er moet gewoon langdurig in worden geïnvesteerd.”

Extra geraakt

Jongeren worden extra hard geraakt door de gevolgen van de coronacrisis, waarschuwde de Tijdelijke werkgroep Sociale Impact onder leiding van Femke Halsema vorige maand. Deze adviesgroep, waar onder meer het Sociaal Cultureel Planbureau in zat, waarschuwde voor de gevolgen voor jongeren. Zij lopen extra risico geraakt te worden door de economische recessie omdat bijvoorbeeld bijbaantjes wegvallen. ,,Onze generatie vangt de financiële klappen op”, vat De Hoop samen. Ook op de lange termijn ziet hij problemen opdoemen. Naast de recessie wijst hij ook op het klimaatvraagstuk en de financiële rekening van de vergrijzing.

Vergrijzing

De bevolkingsmonitor van het Fries Sociaal Planbureau laat zien dat Friesland flink vergrijst. In 2019 was 21 procent van de Friese bevolking 65 jaar of ouder. Het aantal kinderen en jongeren (tot 25 jaar) is juist afgenomen. Er zijn nu 13.000 minder 25-minners dan tien jaar geleden in Friesland. Juist daarom is een jongerenlobby steeds belangrijk, denkt de Hoop. „Een vaste jongerenlobby is nodig. Het draait om meer dan een keer per vier jaar stemmen. De electorale invloed van jongeren wordt steeds kleiner. Je moet op andere manier je stem laten horen.”

Maar hoe voorkom je dat altijd dezelfde jongeren meepraten? De Hoop lacht: ,,In veel jongerenorganisaties zitten wannabe -politici.” Hij vervolgt: „Daarom is het belangrijk om alle soorten jongeren een stem te geven. Je wil uiteindelijk ook andere jongeren bereiken.” Met een werkgroep raadsleden in Súdwest-Fryslân is hij bezig om jongeren meer bij het beleid te betrekken. Het feit dat de kinderconferentie jaarlijks terugkeert is een eerste wapenfeit. Ook wil De Hoop een vaste jongerenadviesraad in Súdwest-Fryslân, en dat moet verplicht een diverse club jongeren zijn.

Vanaf 16 jaar stemmen

Is dat wel revolutionair genoeg? Het zou mooi zijn als Súdwest de eerste gemeente zou zijn waar jongeren vanaf 16 jaar zouden mogen stemmen, antwoordt De Hoop. Een plan daarvoor vanuit de provincies Friesland en Zeeland om dat toe te staan voor de Provinciale Statenverkiezingen werd door de minister op 5 juni 2018 afgeschoten, omdat dat volgens het kiesrecht niet kan. „Maar misschien moeten we het gewoon doen”, aldus De Hoop.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Interview
Coronavirus
Instagram