Raad Súdwest: deur open voor deeltijdwoningen

Het bestjoershûs van de gemeente Súdwest-Fryslân in Sneek. FOTO LC

Het voorstel om deeltijdhuizen in Hindeloopen op termijn te legaliseren is donderdagavond aangenomen door de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

In eerste instantie wilde het college volledige legalisatie, maar dat stuitte op veel kritiek in de raad en ligt ook erg gevoelig in het stadje. In overleg met de inwoners wil het college nu komen tot een duidelijk plan met voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Met negentien stemmen voor en achttien tegen werd het voorstel aangenomen.

Nu is er eigenlijk niets toegestaan, aldus wethouder Mark de Man. Wel wordt een aantal situaties gedoogd en alleen op verzoek van inwoners wordt handhavend opgetreden. ,,De vraag is: ben je bereid recreatief gebruik toe te staan? Onder dit bestemmplan is dat niet mogelijk.’’ Een meerderheid schaarde zich achter het collegevoorstel. Vooral de oppositiepartijen PvdA, Gemeentebelangen/Lokaal Totaal 2, fractie De Wind en FNP verzetten zich. Haptamu de Hoop PvdA benadrukte dat het recreatieve gebruik van woningen nu al leidt tot structurelen overlast. Sicco Rypma FNP ,,Wy hawwe it gefúl dat wy as ried en de ynwenners fan Hylpen foar it karke fan it kolleezje spand wurde’’, steldte Sicco Rypma (FNP).

Nieuws

menu