Raad Súdwest: deur open voor deeltijdwoningen

Het bestjoershûs van de gemeente Súdwest-Fryslân in Sneek. FOTO LC

Het bestjoershûs van de gemeente Súdwest-Fryslân in Sneek. FOTO LC

Het voorstel om deeltijdhuizen in Hindeloopen op termijn te legaliseren is donderdagavond aangenomen door de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

In eerste instantie wilde het college volledige legalisatie, maar dat stuitte op veel kritiek in de raad en ligt ook erg gevoelig in het stadje. In overleg met de inwoners wil het college nu komen tot een duidelijk plan met voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Met negentien stemmen voor en achttien tegen werd het voorstel aangenomen.