PvdA: haast maken met opwaardering wegverbinding Leeuwarden-Sneek

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De PvdA in Súdwest-Fryslân vindt dat haast gemaakt moet worden met de verbetering van de wegverbinding tussen Leeuwarden en Sneek.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân
Leeuwarden

In het hoofdlijnenakkoord van burgemeester en wethouders uit 2017 werd al gesteld dat nadrukkelijk zou worden gekeken naar de verbetering van de Snitserdyk (N354). Na drie jaar wil de PvdA nu weten wat het college in de de afgelopen tijd concreet heeft ondernomen om deze belangrijke verbindingsroute tussen Leeuwarden en Sneek te verbeteren.