PvdA: haast maken met opwaardering wegverbinding Leeuwarden-Sneek

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De PvdA in Súdwest-Fryslân vindt dat haast gemaakt moet worden met de verbetering van de wegverbinding tussen Leeuwarden en Sneek.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân
Leeuwarden

In het hoofdlijnenakkoord van burgemeester en wethouders uit 2017 werd al gesteld dat nadrukkelijk zou worden gekeken naar de verbetering van de Snitserdyk (N354). Na drie jaar wil de PvdA nu weten wat het college in de de afgelopen tijd concreet heeft ondernomen om deze belangrijke verbindingsroute tussen Leeuwarden en Sneek te verbeteren.

Vandaag legt de fractie tijdens de gemeenteraad verschillende vragen voor aan het college. De PvdA wil onder meer weten welke opties het college voor ogen heeft en of er al gesprekken zijn geweest met Gedeputeerde Staten en de gemeente Leeuwarden en wat die concreet hebben opgeleverd.

De PvdA wijst ook naar andere infrastructurele werken die de afgelopen jaren in Friesland zijn uitgevoerd en afgerond zoals de Haak om Leeuwarden, de Sintrale As,, de weg Drachten-Donkerbroek-Appelscha en de verbinding tussen Marsum en Stiens: het Noordwest-tangent.

,,Die wegen zijn door de ongelijkvloerse kruisingen duurzaam veilig gemaakt’’, stelt fractievoorzitter Johan Feenstra. ,,Ook zijn ze hier en daar verdiept aangelegd om geluidsoverlast te voorkomen en dorpen te ontlasten. De Snitserdyk bevat daarentegen veel bochten en voert door Dearsum en Tsienzerbuorren. Met hier en daar rotondes en gedeeltes met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur, is de verbindingsader verouderd en verre van ideaal.’’

Onlangs noemde gedeputeerde Avine Fokkens de optie om een nieuwe weg aan te leggen “nijsgjirrich”. Ze opperde de mogelijkheid van een vrijblijvend onderzoek naar een mogelijk tracé en de kosten.

Nieuws

menu