Provincie wil weten wat mensen van de N354 tussen Sneek en Leeuwarden vinden

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De provincie Fryslân heeft een enquête uitgezet om te onderzoeken wat mensen van de Snitserdyk (N354) tussen Sneek en Leeuwarden vinden.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân
Leeuwarden

De enquête is voor mensen die regelmatig over de weg rijden of die liever met het openbaar vervoer van en naar Sneek reizen. En ook voor omwonenden.

De provincie wil de weg veiliger maken en wil de doorstroom van het verkeer versnellen. De uitkomsten van de vragenlijst gebruikt de provincie om tot een besluit te komen.

Nieuws

menu