Project Greidhoeke Goes Onderwijs wint landelijke internationaliseringsprijs

Greidhoeke Goes Onderwijs sleepte in januari al de Friese Onderwijsprijs 2017-2019 in de wacht. Terwijl gedeputeerde Sietske Poepjes de taart aansneed, namen leerlingen alvast een hapje. FOTO NIELS WESTRA Foto: Niels Westra

Greidhoeke Goes Onderwijs, een project van basisscholen de Romte (Itens), de Stjelp (Baard), it Bynt (Winsum) en de Opslach (Wommels), heeft de jaarlijkse internationaliseringsprijs van Nuffic gewonnen. Bij de prijs hoort een boekenbon van 500 euro.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân
Leeuwarden
Waadhoeke

De leerlingen werken samen met leeftijdsgenoten uit het buitenland aan een project over de grutto. Dat resulteerde onder andere al in een museumexpositie, een Friestalig poplied met videoclip en een eigen Greidhoeke-journaal. Het lied, gemaakt in samenwerking met zanger Wiebe Kaspers, stond eind vorig jaar in de Friese top 100.

De kinderen volgen de reis van de grutto naar Friesland en terug en onderzoeken daarmee de leefomgeving van de vogel en de diversiteit in natuur en cultuur.

De prijs is bedoeld voor basisscholen die op een innovatieve manier aan de slag zijn gegaan met wereldburgerschap of vroeg vreemdetalenonderwijs in het Engels, Duits of Frans. De originaliteit van Greidhoeke Goes Onderwijs wordt geroemd door de jury. Net als de sterke eigen inbreng van de scholen en het eigenaarschap van de leerlingen. ‘Het project begint dicht bij de leefwereld van de kinderen, maar spreidt zich dan heel mooi uit en raakt met de thema’s milieu, taal en cultuur aan diverse schoolvakken. De focus op milieu en biodiversiteit sluiten prachtig aan bij wereldburgerschap. Via mailcontact met leeftijdsgenootjes ontdekten de leerlingen bovendien meer over de leefwereld van de grutto’s in het buitenland’, aldus Ton de Kraay.

De prijs wordt uitgereikt op de eerste dag van de Maand van Taal en Wereldburgerschap, 11 september.

Nieuws

menu