Proef om Workumerwaard en Sandfirden 'predatorluw' te maken: 'Wy wolle in lykwicht fine om de fûgels in earlike kâns te jaan om piken grut te bringen'

Roofdieren die het hebben voorzien op de broedsels van weidevogels in de Workumerwaard en bij Sandfirden, krijgen vanaf volgend jaar het deksel op de neus.

Vier grutto's verjagen een bruine kiekendief.

Vier grutto's verjagen een bruine kiekendief. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Collectief Súdwestkust en de provincie werken aan een driejarige proef om de gebieden ‘predatorluw’ te maken. Deze pilot moet de weg vrijmaken voor het beteugelen van rovers in alle grote weidevogelkernen in Friesland, zodra het door de provincie omarmde Aanvalsplan Grutto gestalte krijgt.