Proef autoluwe binnenstad Sneek gaat door (ondanks dat een deel van de winkeliers het niet ziet zitten)

Een toekomstbeeld van de Prins Hendrikkade.

Een toekomstbeeld van de Prins Hendrikkade. Visual door gemeente Súdwest-Fryslân

Er komt definitief een proef met het autoluw maken van de binnenstad van Sneek.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het college van Súdwest-Fryslân heeft dat besloten na een enquête die door 2200 mensen is ingevuld. Eerder werden al inloopavonden gehouden. In de enquête gaf één op de drie mensen aan de binnenstad als doorgaande route te gebruiken. Juist dat verkeer wil de gemeente weren. Door dit verkeer geeft 30 procent aan zich niet veilig te voelen in het centrum.

Uit de antwoorden blijkt dat 37 procent van de bezoekers er komt om te winkelen. 26 procent geeft aan de auto vaker te laten staan als de binnenstad autoluw wordt. De helft verwacht dat de situatie er voor voetgangers en fietsers beter op wordt. Er wordt ook aangegeven dat men meer ruimte voor fietsers wil. Ook wordt de wens voor een groene binnenstad geuit met meer winkels.

Sluiproutes

De ondervraagden gaven wel aan bang te zijn dat het verkeer sluiproutes door omliggende wijken gaat nemen. Ook maakt men zich zorgen over het landbouwverkeer en de bewegwijzering. Op de inloopavonden bleek dat ondernemers vrezen dat de slechtere bereikbaarheid zal leiden tot leegstand van winkels.

De proef betekent niet dat de straten fysiek afgesloten worden. Er komen camera’s op de plekken die autoluw worden. Wie doorrijdt, krijgt een boete. ‘Er worden geen hele straten afgesloten en de parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Er komen in de binnenstad vier punten waar je niet mag doorrijden, maar je kunt wel altijd van twee kanten tot aan dat punt komen’, aldus wethouder Michel Rietman in een persbericht.