Prikangst? GGD Fryslân organiseert in Sneek prikdagen voor mensen die bang zijn voor naalden

Vera Poel overwon haar prikangst door begin juni langs te gaan bij de vaccinatiebus in Harlingen. FOTO ARODI BUITENWERF

GGD Fryslân last op de vaccinatielocatie in Sneek speciale prikdagen in voor mensen met prikangst. In eerste instantie op elke dinsdag en zaterdag.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Zo’n één op de vijf personen heeft prikangst en van hen heeft volgens onderzoek ongeveer één op de acht zich om die reden niet laten vaccineren tegen het coronavirus.

Tijdens de prikangst-dagen kunnen mensen zich zittend of liggend laten inenten. Verder is er een Virtual-Realitybril beschikbaar, waarmee mensen hun eigen stressniveau kunnen regelen. De dagen zijn ook bedoeld voor mensen die zich om psychische of medische redenen niet hebben laten prikken.

Als er veel animo is, stelt de Friese GGD meer locaties open voor mensen met naaldvrees.

Nieuws

menu