Politiek Súdwest-Fryslân kauwt op nieuw patatplan

Patat FOTO PIXABAY

Súdwest-Fryslân ziet ook het nieuwste plan voor een snackbar in een groenstrook in de Sneker Stadsfenne niet zitten. De politiek vindt de argumenten gezocht.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

En weer praatte de Súdwester politiek een dik uur over patat en frikandellen. Burgemeester en wethouders hebben het derde plan in vijf jaar tijd van ondernemer Franka van Os om een cafetaria in een groenstrook in de Sneker wijk Stadsfenne te bouwen, afgewezen. Het past niet in het bestemmingsplan en strookt niet met het horecabeleid en de detailhandelsstructuurvisie, oordeelt het college. Bovendien wordt de natuur geschaad als in de groenstrook bij het kruispunt Groenedijk-Middelzeelaan een patathokje zou verrijzen.

De onderneemster sprak de raadscommissie, die zich moet uitspreken over het patatvoorstel, geëmotioneerd toe. Het college meet met twee maten, vindt ze. ,,De ene ondernemer mag wel en ik niet. Dat maakt me boos.” Van Os doelde daarmee op uitzonderingen die zijn gemaakt voor bijvoorbeeld de McDonald’s, die ook buiten de binnenstad zit. Het horecabeleid van Súdwest staat alleen nieuwe horeca toe in het centrum van Sneek.

'Er wordt gewoon gezocht naar argumenten'

Ook het argument dat het plan ten koste gaat van de biodiversiteit, deed Van Os in woede ontsteken. Aaneengesloten bloemrijke graslanden met bedreigde plantensoorten zouden verloren gaan, redeneert de gemeente. ,,Er wordt gewoon gezocht naar argumenten.”

Aan die indruk kunnen politieke partijen zich ook niet onttrekken. ,,Dit is wol hiel fier socht”, vindt PvdA’er Habtamu de Hoop. ,,Sis dan rjocht foar de raap dat je net fan belied ôfwike wolle, want dat is it.” De meeste partijen willen net als het college vasthouden aan het beleid en zien geen reden om af te wijken. ,,Dan moatte jo grutte argumenten ha”, vindt D66’er Bauke van Dijk. ,,Te mear om’t der in grutte groep bewenners is dy’t beswier hat.”

De verdeeldheid over het snackplan is groot in Stadsfenne. Inspreekster Ingrid Nijenhuis pleitte tegen het plan en verzamelde 140 handtekeningen van tegenstanders. Adrie Wierdsma sprak in namens oudere bewoners uit de wijk die dolgraag een patatje om de hoek willen halen.

Nieuws

menu