Politiek Súdwest: waar zijn nou die bezuinigingen?

Het bestjoershûs van de gemeente Súdwest-Fryslân in Sneek. FOTO LC

De gemeente Súdwest-Fryslân lijkt de begroting te hebben afgetimmerd met financieel technische trucs en precariogeld. Maar waar wordt dan structureel bezuinigd?, vraagt de politiek zich af.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Financieel zwaar weer dat ingrijpende bezuinigingen vraagt. Voormalig wethouder Maarten Offinga van Súdwest-Fryslân had er deze zomer de mond nog van vol. ,,Maar waar trekken we dan precies die broekriem aan? Waar zitten die zware structurele bezuinigingen?”, vroeg Angeline Kerver van GroenLinks zich gisteravond af bij de commissievergadering over de begroting voor volgend jaar. ,,We redden het nu met precariogeld en financiële trucs, maar wat doen we nou straks zo anders dat de boel structureel op orde houdt?”

De oppositie deelt Kervers kritiek. ,,We sitte yn in krisis dy’t we sels kreëerd ha troch tefolle út te jaan”, stelt Klaas Jan Semplonius van fractie Semplonius ,,En no komt de coronakrisis noch. We ferheegje de leges en de belesting, wylst we besunigje moatte.”

Súdwest moet de reserves aanspreken om de komende jaren rond te komen. Maar Offinga’s opvolger Gea Wielinga vindt het te makkelijk om te stellen dat de gemeente niet bijstuurt. Ze wees op de 10 miljoen euro die structureel minder wordt uitgegeven, waarvan 2 miljoen euro bezuiniging in de eigen organisatie. „Ook in de investeringsagenda is gesneden, we doen niet meer aan nieuw beleid.”

CDA-fractievoorzitter Douwe Attema schoot zijn wethouder te hulp. ,,We witte net wêr we útkomme, mar we binne ek gjin spaarbank. We krije belesting binne en dat moatte we ek útjaan om de boel oan de gong te hâlden.” Hij riep de andere fracties op vooral met besparingsvoorstellen te komen als ze de begroting anders rond willen krijgen.

Nieuws

menu