Plannen voor gasloze wijken lastig door corona

Een warmtepompinstallatie in plaats van gas FOTO WERRY CRONE

Corona zorgt voor vertraging in de Klimaatagenda van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het is de vraag of voor 2030 8000 woningen van het gas gehaald kunnen worden.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

In de raadscommissie Doarp, Stêd en Omkriten plaatsten verschillende fracties gisteravond vraagtekens bij de haalbaarheid om 8000 woningen in de gemeente voor 2030 van het gas af te krijgen. De gemeente wil dat realiseren via wijkuitvoeringsplannen, waarvan er drie voor 2022 klaar moeten zijn. Het gaat om Heeg, het Eiland in Sneek en Bolsward West.

Voor het Eiland wordt bijvoorbeeld gedacht aan overschakelen op aquathermie, maar het is uiteindelijk aan de wijk om te kiezen, aldus wethouder Erik Faber. Het gaat er volgens hem om het beste systeem tegen de laagste lasten te kiezen en dat kan per wijk verschillen. Door corona is het lastig hierover met de wijken in gesprek te gaan, erkende Faber. Toch wil hij de doelstelling laten staan. ,,Bijstellen kan altijd nog.’’ Voor alle uitvoeringsplannen komt er een website, kondigde hij aan en een fysiek loket in de wijk.

VVD’’er Simon de Witte mist in de Klimaatagenda 2021 het onderwerp energieopslag. Dat komt volgens Faber omdat het rijk hier nog niet om heeft gevraagd. De VVD kondigde verder een motie aan voor een maatschappelijke kosten/batenanalyse. Daarin moeten alle alternatieven om nieuwe energiebronnen te gebruiken naast elkaar gezet worden qua kosten maar ook opbrengsten voor welzijn en milieu. ,,Dan hebben de wijken een basis om keuzes te maken.’’

Faber antwoordde dat die analyse al door het rijk gemaakt is. Omdat gasloos worden veel geld kost, komen er daarvoor extra financiën naar de gemeenten. Uiteindelijk moeten in Súdwest-Fryslân in 2050 49.000 woningen van het gas af zijn.

Nieuws

menu