Plan voor gezondheidscentrum in Scharnegoutum van de huisartsen in Boazum en Sibrandabuorren

Twee apotheekhoudende huisartsen uit Boazum en Sibrandabuorren willen samen een nieuwe praktijk in Scharnegoutum. Ze hebben plannen aan de Zwettewei.

De esculaap, het symbool voor geneeskundigen.

De esculaap, het symbool voor geneeskundigen.

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De huisartsen doen de zorg in het noordoosten van de gemeente Súdwest-Fryslân voor zo’n 4500 patiënten. Allebei een solopraktijk voortzetten vinden zij niet meer van deze tijd. Ze kiezen voor nieuwbouw in Scharnegoutum omdat dit de grootste woonkern van hun werkgebied is.

Nieuws

menu