Plan van aanpak schoonhouden kunstgrasvelden

Kunstgras.

Kunstgras. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Overleg tussen de gemeente Súdwest-Fryslân, de provinciale milieudienst Fumo en de stichting InStrepitus, die strijdt voor schone kunstgrasvelden, heeft ertoe geleid dat Súdwest-Fryslân een plan van aanpak op gaat stellen.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Dat plan moet duidelijk maken hoe verspreiding van de rubbergranulaat-korrels buiten de velden tegengehouden kan worden. InStrepitus diende bij meerdere Friese gemeenten een handhavingsverzoek in omdat ze niet voldoen aan de zorgplicht om verspreiding van de korrels te voorkomen.

Súdwest-Fryslân verwacht in het najaar een collegebesluit over het plan.