Plan om mobiliteit Sneek te vergroten na anderhalf jaar uit de ijskast

Foto: Google Streetview.

Door corona lagen de ontwikkelingen zo’n anderhalf jaar stil, maar de plannen om de mobiliteit in de binnenstad van Sneek te vergroten zijn weer opgepakt. Aan de hand van vijf subthema’s is een actielijst opgesteld.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Zo kan het laden en lossen efficiënter, moet een oplossing gevonden worden voor het zware landbouwverkeer en kan de hoeveelheid auto’s dat door Sneek rijdt überhaupt wel een onsje minder. Parkeren aan de randen van het centrum moet daarom gestimuleerd worden. Zo ontstaat er ruimte voor voetgangers, fietsers en groen.

Wensenlijst uit 2019

Bovenstaande wensenlijst -voortgekomen uit gesprekken met omwonenden, ondernemers, transporteurs en nood- en hulpdiensten- ligt al enige tijd klaar. Eind 2019 kwamen stakeholders samen met de gemeente tot dit actieplan. Eigenlijk zou begin 2020 al gestart worden met concretisering hiervan, maar door de intredende coronapandemie is dat op de lange baan geschoven.

Nu acht het college de tijd rijp om dit agendapunt weer op te pakken. ‘Het doel is om te komen tot een mooiere en leefbare binnenstad van Sneek met minder doorgaand verkeer’, zo wordt de uitdaging in één zin samengevat.

Onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV stelde een rapport op waarin het traject naar dat doel globaal wordt weergegeven. Het college van Súdwest deelt nu de uitkomsten om te kijken of er draagvlak (‘dat is het toverwoord’) voor is. ‘Een ieder moet een meerwaarde zien in de maatregelen en begrijpen dat ze soms individueel ook een beetje pijn doen.’

Korte termijn

Het plan richt zich in eerste instantie op kortetermijnmaatregelen die ‘redelijk autonoom uitgevoerd kunnen worden’. De gemeente wil ook met de lange termijn aan de slag, maar daarvoor is eerst een integrale gebiedsvisie nodig. ‘Daar wachten we niet op’, zo schrijft Royal Haskoning in haar rapport.

De onderzoekers geven dan ook voorzetten voor ‘behapbare maatregelen’. Zo zou de Boschpleingarage omgedoopt kunnen worden tot, bijvoorbeeld, de Waterpoortgarage in de hoop deze aantrekkelijker te maken. Ook kan de verwijzing naar dergelijke transferpunten beter. Hetzelfde geldt voor het aangeven van laad- en loslocaties. Duidelijke borden en belijning op de straat moeten aangeven waar, wanneer en hoe lang de bevoorrading plaats mag vinden.

Ook wordt gekeken naar een ‘overslagpunt’, waarbij de vracht buiten de stad gelost wordt en met kleine, elektrische voortuigen naar het centrum vervoerd wordt. Dat ‘moet vanuit de markt ontstaan’, benadrukken de onderzoekers daarbij.

Vervolg

De voorgestelde maatregelen uit het rapport worden met alle belanghebbende partijen besproken. Er wordt daarom een bijeenkomst georganiseerd. ‘Afhankelijk van de uitkomst van de bijeenkomst wordt het vervolg bepaald’, zo schrijft het college van burgemeester en wethouders in een memo aan de raad.

Nieuws

Meest gelezen