Ex-CDA'er Pieter Greidanus start nieuwe politieke partij, voor gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Met Nieuw Sociaal, in gemeente Súdwest Fryslân. Net als Pieter Omtzigt wil ook hij de politiek veranderen.

Pieter Greidanus wil met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal de politiek veranderen in de gemeente Súdwest Fryslân.

Pieter Greidanus wil met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal de politiek veranderen in de gemeente Súdwest Fryslân.

SUDWEST Het in oktober dit jaar uit het CDA gestapte raadslid Pieter Greidanus is een nieuwe politieke partij gestart waarmee hij na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar in de gemeenteraad van Súdwest Fryslân terecht wil komen. Zijn partij heet Nieuw Sociaal.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Pieter Greidanus stond vier jaar geleden op een niet-verkiesbare plaats bij het CDA maar kwam dankzij voorkeurstemmen toch in de gemeenteraad. Hij vertrouwt erop dat hij met zijn partij genoeg stemmen gaat behalen om weer in de raad te komen.

Sommige politici staan te ver van de dagelijkse werkelijkheid

Wat hij wil veranderen aan de politiek in de gemeente? Hij heeft het idee dat sommige politici te ver van de dagelijkse werkelijkheid af staan en wil het vooral vooral beter doen door bepaalde praktische zaken beter aan te pakken en te veranderen.

Wat hij met Nieuw Sociaal bijvoorbeeld wil aanpakken is dat hij het grote aanbod van werk beter wil laten aansluiten op de meer dan tweeduizend bijstandsgerechtigden in Súdwest Fryslân.

Geen sollicitatietraining, maar werkzoekenden en bedrijven rechtstreeks aan elkaar koppelen

De gemeente laat hen sollicitatietrainingen en cursussen bij Pastiel volgen, maar Greidanus wil het anders. Het kan volgens hem eenvoudiger door als gemeente de mensen rechtstreeks aan de bedrijven te koppelen die arbeidskrachten kunnen gebruiken.

Er zijn volgens hem bedrijven genoeg met het motto ‘geef deze mensen direct en wij redden ons er wel mee.’ Dat werkt volgens hem beter. Bovendien moet werken lonend zijn en het minimumloon dient hoger te zijn dan de bijstandsuitkering met al haar toeslagen en andere voordelen. Ook vindt Nieuw Sociaal dat de bijstand een tijdelijke voorziening hoort te zijn.

Mensen met langdurige schulden moeten een coach krijgen

Daarnaast gaat Nieuw Sociaal ijveren dat de gemeente mensen met tijdelijke financiële problemen op korte termijn hulp biedt. Mensen met langdurige schulden moeten een persoonlijke coach krijgen. Eveneens wijst de partij op vertraging bij bouwprojecten, zoals de planning van de Jumbo op het Flexa Terrein in Sneek.

Het terrein ligt al maanden braak als gevolg van een negatief advies van de welstandscommissie Hûs & Hiem, aldus Nieuw Sociaal. Deze organisatie mag worden afgeschaft, omdat deze geen meerwaarde heeft.

Empatec moet verder zonder overtollige overhead en dure directie

Nog een voorbeeld: Empatec dient te worden vervangen door een sociaal werkbedrijf, dat gemeentelijk wordt opgezet door het bedrijfsleven. ‘Mensen worden op deze manier in de eigen omgeving ondersteund, opgeleid en kunnen aan de slag in de directe omgeving. En zo is er geen overtollige overhead en geen dure directie’, zegt lijsttrekker Greidanus.

Nieuw Sociaal ontleent programmapunten aan het gedachtengoed van Pieter Omtzigt. In zijn voetspoor wenst Greidanus een omslag in het besturen van ons land waarin het welzijn van burgers bovenaan staat. Veelal is de huidige politieke cultuur zelf het probleem, aldus Greidanus, die net als Omtzigt het CDA verliet.