Partijen vragen om verplaatsing fabriek Soprema in IJlst

Twee partijen in Súdwest-Fryslân vinden dat verplaatsing van Soprema in IJlst overwogen moet worden om de overlast voor de stad te verminderen.

Door een fout bij dakrollenfabriek Soprema daalde twee weken geleden een witte kalklaag neer op zonnepanelen in IJlst.

Door een fout bij dakrollenfabriek Soprema daalde twee weken geleden een witte kalklaag neer op zonnepanelen in IJlst. FOTO WERKGROEP GEUROVERLAST IJLST

De overlast veroorzakende fabriek Soprema in IJlst, die dakrollen produceert, zou verplaatst moeten worden. FNP en PvdA pleitten daar gisteravond voor in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten van de gemeente Súdwest-Fryslân. De twee partijen stelden nog veel meer vragen over het bedrijf waarvan onlangs bekend werd dat de klachten over geuroverlast, geluidsoverlast en lichtoverlast toenemen. Ook is de stad soms bedekt onder zwarte wolken stof.

Tot nu toe waren er in 2021 twintig ernstige incidenten, die tot klachten bij de Fumo (Friese Milieudienst) hebben geleid. In de maand augustus alleen al waren dat er negen.

De Werkgroep Geuroverlast IJlst is samen met de gemeente in gesprek met de fabriek. Wethouder Erik Faber hield zich op de vlakte over deze besprekingen en of verplaatsing daarin een onderwerp is. ,,We verkennen de mogelijkheden’’, zei hij daarover. Om eraan toe te voegen dat vestiging planologisch is toegestaan. Maatschappelijk gezien is men daar later wellicht anders over gaan denken, stelde hij. Dat de fabriek zeer zorgwekkende stoffen uitstoot, is toegestaan als ze maar aan de normen voldoet, aldus de wethouder. Bij de laatste meting zijn geen overschrijdingen geconstateerd.

Faber meldde verder dat Soprema één keer een last onder dwangsom opgelegd heeft gekregen. Het ging toen om het niet voldoende gesloten houden van luiken, deuren en ramen waardoor geuroverlast was ontstaan. Over het rendement dat de koolstoffilters van het bedrijf moeten halen, namelijk 95 procent reductie van de uitstoot, zei Faber dat dit niet continu gehaald wordt. Het bedrijf heeft daarop toegezegd de filters nog vaker te vervangen. ,,En dat doen ze ook.’’

Volgens Faber is de oplossing om naast een revisie van de milieuomgevingsvergunning, die Soprema voor 1 november aan moet vragen, met de werkgroep te werken aan een extra overeenkomst, waarin zaken worden vastgelegd die niet in de vergunning staan. ,,Daarmee kunnen we draagvlak creëren.’’ Hij zei de zorgen van de inwoners te begrijpen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân