Paniek over geitenhouderijen in Súdwest-Fryslân gesust

Een stop op de komst van geitenhouderijen in Súdwest-Fryslân geldt niet voor de drie bedrijven die al een aanvraag hadden ingediend. Met dit antwoord klaart het college de lucht.

Er komt een stop op geitenhouderijen in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Er komt een stop op geitenhouderijen in de gemeente Súdwest-Fryslân. FOTO SIEP VAN LINGEN

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het was even spannend voor agrariërs in Súdwest-Fryslân die concrete plannen hebben voor een geitenhouderij. Vorige week maakte de gemeente bekend binnenkort een stop op deze bedrijvigheid in te stellen. Met een toelichting op dit raadsvoorstel maakt het college nu duidelijk dat de aanvragen die al gedaan waren vanuit Kûbaard, Oosthem en Raerd hier niet onder vallen.

Nieuws

Meest gelezen