Overledenen in Friese ziekenhuizen digitaal herdacht

FOTO

FOTO PIXABAY

Normaal gesproken worden er in de Friese ziekenhuizen ieder jaar gedenkdagen georganiseerd, waarop de patiënten worden herdacht die het afgelopen jaar tijdens hun verblijf in het ziekenhuis zijn overleden. Vanwege het coronavirus vinden de gedenkdagen dit jaar digitaal plaats.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân
Heerenveen
Leeuwarden
Smallingerland

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek heeft op 13 november een online gedenkdag georganiseerd met geestelijk verzorger Michiel van Blanken. Alle nabestaanden hebben een link gekregen naar een opname. Ook ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen heeft een videoboodschap opgenomen met de geestelijk verzorger, deze staat al online .

Ook in het MCL en Nij Smellinghe worden de overledenen middels een videoboodschap herdacht.

In de videoboodschappen worden gedichten voorgelezen en is er een moment om stil te staan en te gedenken.