Op zes plekken sneller bouwen: Súdwest-Fryslân vraagt 2,6 miljoen euro subsidie aan het rijk

Nieuwbouw in de wijk Harinxmaland in Sneek.

Nieuwbouw in de wijk Harinxmaland in Sneek. Foto: Sietske Bouma

Zes bouwprojecten in de gemeente Súdwest-Fryslân kunnen versneld worden als de gemeente hiervoor subsidie krijgt uit Den Haag. Er is om 2,6 miljoen euro gevraagd.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Met de subsidieaanvraag wil Súdwest-Fryslân het grote tekort aan betaalbare en geschikte woningen snel oplossen. Het gaat om projecten in Boazum, Workum, Woudsend, Scharnegoutum, Bolsward en Sneek, een geografische spreiding. Het totale project is Woonregio Súdwest-Fryslân gedoopt en bevat 850 woningen.