Ook steun voor deeltijdwoningen Hindeloopen: 'Goed voor toerisme'

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De beslissing van de gemeente om deeltijdhuizen in Hindeloopen toch toe te staan, kan in de stad ook op steun rekenen.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De deeltijdhuizen zijn goed voor het toerisme, aldus de ondernemersvereniging. Het recreatief gebruik van woningen in Hindeloopen leidde tot verdeeldheid in de stad. Een aantal inwoners vroeg de gemeente in de zomer van 2018 om op te treden tegen eigenaren die zich niet aan de regels houden. Die stelde vast dat het om elf adressen gaat.

Lees ook | Nieuwe klachten over deeltijdhuizen Hylpen

Sinds 2005 geldt er een bestemmingsplan in Hindeloopen dat de verhuur van tweede woningen in de stad verbiedt. Dat is te strikt, aldus Promotie Hindeloopen, de ondernemersvereniging van de stad. „Versoepeling geeft Hindeloopen de gelegenheid jaar toeristische positie te versterken’’, schrijft de vereniging.

De gemeente zegt nog over de voorwaarden met Hindeloopen te willen praten. Voorzitter Titus Stallmann van Promotie Hindeloopen denkt dat er een goede middenweg te vinden is tussen de voor- en tegenstanders. „Wenningen moatte net lukraak as rekreaasjewenningen ferhierd wurde,’’ Als oplossing denkt hij onder meer aan een plafond van het aantal te verhuren woningen in de stad.

Nieuws

Meest gelezen