Onderzoek permanent azc richt zich op alleen op wijk Noorderhoek in Sneek

Andere plekken voor een permanent azc dan Noorderhoek in Sneek worden niet onderzocht. Pas als deze plek niet haalbaar blijkt, komen andere opties in beeld.

Een permanente status voor het AZC in Sneek wordt onderzocht

Een permanente status voor het AZC in Sneek wordt onderzocht FOTO ANTON KAPPERS - THOMASSON

Ondanks vragen van verschillende partijen maandagavond in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân zal het haalbaarheidsonderzoek naar de vestiging van een permanent AZC zich alleen op de wijk Noorderhoek richten. De PvdA gaf aan dat er wel breder gekeken mag worden, GBTL, ChristenUnie en D66 vonden dat andere plekken onderzocht moeten worden.

Nadrukkelijk verzoek COA

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) heeft nadrukkelijk naar de wijk Noorderhoek gevraagd, aldus wethouder Mark de Man. Volgens hem ligt alles nog open en is het uiteindelijk aan de raad om te beslissen. In een definitieve vorm komen er duurzame stenen gebouwen en is er plek voor 450 mensen in plaats van de 600 die nu mogelijk is.

Volgens Rinske Poeisz-Zijlstra van de gelijknamige fractie zitten er op dit moment 559 bewoners in het azc, van wie iets minder dan de helft uit gezinnen bestaat en iets meer dan de helft uit alleenstaande jonge mannen. De toename van alleenstaande mannen is één van de bezwaren uit de wijk.

Haalbaarheidsonderzoek

De fracties tekenden aan dat instemmen met het onderzoek niet betekent dat ze instemmen met de komst van een permanent onderdak voor asielzoekers. Dat hangt allemaal af van het haalbaarheidsonderzoek waarover CDA, GroenLinks en FNP een motie indienden, die het college overnam. Daarin staan voorwaarden voor het onderzoek. De belangrijkste daarvan is een draagvlakonderzoek waarbij de wijk ook daadwerkelijk bezocht wordt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân