Onbewaakte spoorwegovergang Boazum wordt eerder beveiligd

De onbewaakte overgang aan de Singel bij Boazum. FOTO JACOB VAN ESSEN

De niet actief beveiligde spoorwegovergang aan de Singel in Boazum wordt in de loop van 2022 beveiligd. Dit stond gepland in 2023. Vanwege het dodelijke ongeluk dat daar begin deze maand plaatsvond, is besloten de spoorovergang eerder te beveiligen.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Ook moet uiterlijk 1 juli de financiering vanuit regionale overheden er liggen voor hun deel van de aanpak van spoorwegovergang Schuilenburg in Hindeloopen. Dit is de uitkomst van bestuurlijk overleg dat de gemeente Súdwest-Fryslân afgelopen week voerde met ProRail, Provincie Fryslân en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De niet beveiligde spoorwegovergang in Hindeloopen moet uiterlijk in 2023 zijn aangepakt. Tot die tijd worden ter plaatse tijdelijk extra maatregelen getroffen, zoals extra verkeersborden en wegmarkering.

Wethouder Mirjam Bakker van Súdwest-Fryslân: ,,We hebben in een goede sfeer afspraken met elkaar kunnen maken. Het is belangrijk dat de urgentie onderkend wordt en dat er nu ook echt iets gaat gebeuren.”

Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur van ProRail, herkent zich in de urgentie en heeft toegezegd de doorlooptijd van processen te versnellen, zonder daarbij afbreuk te doen aan het tot stand komen van een veilige oplossing. ,,Laat duidelijk zijn, liefst heffen we overwegen op, maar hier is dat in verband met de bereikbaarheid niet mogelijk. Het realiseren van een beveiligde overweg moet vanwege veiligheid zorgvuldig gebeuren. We willen graag benadrukken dat zolang ze er nog liggen, uiterst voorzichtig te zijn als je zo’n overweg moet oversteken.”

Nieuws

menu