Offingawier wil snelle aanpak verkeersoverlast

Waterskibaan op recreatieterrein De Potten in Sneek FOTO NIELS DE VRIES

Offingawier wil snel maatregelen om de verkeersdrukte in het dorp tegen te gaan.

Het dorp staat lijnrecht tegenover de gemeente Súdwest-Fryslân die een aanpak wil loskoppelen van de plannen rond recreatiegebied De Potten. De gemeente stelt dat de weg door het dorp momenteel het verkeer aan kan.

In Súdwest-Fryslân is een gebiedsvisie voor De Potten, vlak bij Offingawier, opgesteld. Daarin staan plannen voor een hotel, evenemententerrein, een boulevard en andere voorzieningen. Er kwam enkele jaren geleden al een waterskibaan bij.

Die ontwikkeling bekeek Dorpsbelang met argusogen. Zij vinden dat er eerst een verkeersplan moet komen voor er nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Hun zienswijze maakt deel uit van de 38 inspraakreacties.

Gemeente wil plan van aanpak

De gemeente wil een plan van aanpak maken voor de verkeersoverlast in Offingawier. Daarbij moet ook gekeken worden naar de toegankelijkheid van Noordoost-Sneek.

Volgens Súdwest-Fryslân heeft het meeste verkeer niet de bestemming De Potten en hoeft een verkeersplan daarom niet gekoppeld te worden aan de plannen voor dit gebied.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân