Drie maanden na de start voorziet het Odensehuis in een behoefte onder mensen met dementie en mantelzorgers. 'In Bolsward is men minder terughoudend dan elders.'

In het Odensehuis in Bolsward merk je overduidelijk de ongedwongen sfeer. Foto: Jannita.Veertje Fotografie

Omdat het drie maanden bestaat, is het interessant om te checken of het al aan een behoefte voorziet in Bolsward: het Odensehuis aan de Skilwyk 27. “In Bolsward was al belangstelling voordat we open gingen”, zegt Niels Nijdam. “Dat hadden we nog niet eerder meegemaakt bij onze andere Odensehuizen.”
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Inmiddels zijn er ongeveer vijftien personen gemiddeld die tweemaal per week gebruik maken van het Odensehuis, op maandag en woensdag. Ongeveer de helft bestaat uit mensen van de doelgroep oftewel mensen met beginnende dementie, de anderen zijn mantelzorgers die graag kennis willen delen over hoe je het beste kunt omgaan met mensen met (beginnende) dementie.

Veel nuttig voorwerk gedaan door Kerngroep Dementievriendelijk

De Kerngroep Dementievriendelijk heeft in Bolsward veel voorwerk gedaan. “Het valt ons op dat mensen in Bolsward minder terughoudend zijn over hun ziektebeeld dan op andere plekken in Friesland”, zegt Nijdam. “Hier treedt men eerder naar buiten met hun klachten om te informeren hoe ze er het beste mee om kunnen gaan. Op andere plekken gaat men daar helaas terughoudender en met meer schaamte mee om.”

Niels Nijdam en Martine Adema zijn hun eerste Odensehuis gestart in Leeuwarden in 2016, een jaar later werden Burgum en Drachten gerealiseerd. In 2020 Heerenveen en 2021 zijn ze met Gorredijk en Bolsward gestart.

Het is een inloophuis waar je zelf je activiteiten mag bepalen

In de Odensehuizen worden lang niet alleen maar zware gesprekken gevoerd over de ziekte en bijbehorende ziektebeelden. Het is vooral ook bedoeld als gezellig moment om leuke dingen te doen met gelijkgestemden. Met mensen die elkaar begrijpen. Samen koken bijvoorbeeld, of iets anders. Het is een inloophuis waarbij de ‘cliënt’ zelf de activiteiten mag bepalen en dat is een heel verschil met dagbestedingsactiviteiten bij reguliere zorginstellingen.

Hoe goed bedoelend het ook is van verzorgingshuizen waar de bewoners een dagprogramma krijgen voorgeschoteld: juist het zélf mogen bepalen wat je zo’n dag doet geeft de mensen een beter gevoel. Het gevoel dat ze er ondanks hun ziekte toch nog toe doen en dat niet werkelijk alles voor ze wordt bepaald.

Nijdam: “In de zorg wordt al zoveel voor mensen bedacht qua regels en protocollen. Dat maakt ook dat mensen het moeilijk vinden de eerste stap te zetten met om hulp te vragen, want als je eenmaal in een traject zit kom je er moeilijk meer uit.”

Begeleiding eveneens via app, telefoon en e-mail. De appgroep stimuleert het contact ook.

Bij de Odensehuizen mag je aan het einde van de dag gewoon weer naar buiten, het is een ongedwongen manier van zorg verlenen. Niels en Martine begeleiden mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers ook veel via app, telefoon en e-mail, mede door de coronasituatie gedwongen. Huisbezoeken doen ze ook, waar mogelijk.

De groepsapp werkt ook uitstekend als gezamenlijk informatiebron over kennis delen en sociale activiteiten delen. Heel simpel doch doeltreffend aandacht voor elkaar hebben, helpt al. In Bolsward werken drie stagiaires en vijf vrijwilligers mee in het Odensehuis. “We draaien de zorg om. We zeggen niet ‘dit zijn wij en zo gaan we jou verzorgen’, maar wij vragen: ‘wat kan ik voor je doen?’

Nieuws

menu