Heeg reageert positief: noodopvang vluchtelingen kan twee jaar langer blijven

Burgemeester Jannewietske de Vries in gesprek met bezoekers tijdens het inloopmoment in de opvanglocatie in Heeg.

Burgemeester Jannewietske de Vries in gesprek met bezoekers tijdens het inloopmoment in de opvanglocatie in Heeg. Foto: Simon Bleeker

Statushouders die nog geen woning kunnen vinden, kunnen twee jaar langer in de noodopvang in Heeg blijven.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De opvang in Waterherberg It Beaken op It Eilân zou op 1 mei 2023 stoppen. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) vroeg om verlenging omdat door het woningtekort asielzoekers niet door kunnen stromen. De gemeente Súdwest-Fryslân besloot het draagvlak voor verlenging te peilen in Heeg. Hieruit kwam een positief beeld naar voren.