Er moeten snel nieuwe woningen gebouwd worden in Hylpen. Anders verliest het de jeugd én de cultuur

Hindeloopen heeft snel 25 nieuwe woningen nodig. Op langere termijn is er behoefte aan nog eens 89 wooneenheden, blijkt uit een enquête die vrijdagavond is gepresenteerd.

95 procent van de bewoners is voor groei.

95 procent van de bewoners is voor groei. Foto: Niels de Vries

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Er moet als de wiedeweerga gebouwd worden in Hindeloopen. Uit een woonenquête blijkt dat 95 procent van de 870 inwoners voor groei is. Dit cijfer verbaast de commissie Nó Hylpen (Nu Hindeloopen) niet. De woningnood is het gesprek van de dag. Daarin wijkt Hindeloopen niet af van andere plaatsen. Maar er is één belangrijk verschil: ,,Geen nieuwe inwoners en vertrek van jongeren betekent dat steeds minder mensen de eigen cultuur van Hindeloopen meekrijgen’’, schetst Robert Amsterdam.

Nieuws

Meest gelezen