Nij Ylostins in IJlst gaat toch plat, onderzoek naar nieuwbouw

Nij Ylostins. Foto: niels de vries

Er komt een onderzoek naar nieuwbouw van 62 zorgwoningen op wooncomplex Nij Ylostins. Het huidige pand gaat na lang touwtrekken toch plat.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Wooncomplex Nij Ylostins wordt onder de loep genomen door de gemeente Súdwest-Fryslân, woningcorporatie Elkien en zorginstelling Patyna. Ze onderzoeken of na sloop van de huidige 55 seniorenwoningen op de plek aan de rand van IJlst 30 zorgwoningen en 32 huizen voor intensieve zorg kunnen worden gebouwd. Ook wordt bekeken of er een stads-welzijnsgebouw te realiseren is voor bewoners uit het complex en de rest van de stad.

Twee jaar geleden maakte Elkien bekend dat ze het verouderde Nij Ylostins wilden slopen, maar concrete plannen voor nieuwbouw ontbraken. Bewoners en de stad stonden op de achterste benen en ondernamen actie om Nij Ylostins te redden. Ze wilden dat het pand werd gerenoveerd. Door een monumentenstatus aan te vragen hoopten ze de slopershamer af te wenden.

Het college van Súdwest-Fryslân keurde dat verzoek af. De actievoerders maakten bezwaar, maar dat werd door de bezwaarschriftencommissie afgewezen. Door de protestgroep is geen actie ondernomen richting de rechter. Hierdoor staat niks sloop meer in de weg.

Nieuws

menu