Nieuwe motor voor vuilnisboot MK2 van recreatieschap Marrekrite: kosten 68.000 euro

De MK2. FOTO MARREKRITE

De milieuboot van recreatieschap Marrekrite, de MK2, is toe aan een nieuwe motor.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Vervanging door een tweedehands blok is vanwege uitstootnormen geen optie meer. Nadeel hiervan is dat de Marrekrite de portemonnee moet trekken voor een nieuw exemplaar. De totale kosten bedragen bijna 68.000 euro. Het Rijk subsidieert hiervan ruim 27.000 euro.

Met de MK2, die ook wel vuilnisboot genoemd wordt, zamelt het recreatieschap sinds 2014 het recreatieafval uit de containers bij de eigen ligplekken in.

Nieuws

menu