Nieuwe kans voor rietproef Lauwersmeer

Het Lauwersmeer.

Het Lauwersmeer. Foto LC

Vanaf 15 februari wordt het peil in het Lauwersmeer gedurende zes weken met ruim 40 centimeter verhoogd om de groei van waterriet te stimuleren. Het is de tweede keer dat deze rietproef in gang wordt gezet.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

Vorig voorjaar kwam dezelfde proef niet van de grond. Het experiment werd uitgesteld en uiteindelijk afgesteld omdat de waterschappen door de hevige regenval vooral druk waren met het lozen van overtollig water uit het achterland naar de Waddenzee.

Boeren en ondernemers verzetten zich de afgelopen jaren tegen de rietproef, omdat zij vrezen dat die zal zorgen voor wateroverlast en een oplopende verzilting. De rechter bepaalde vorig jaar op de valreep dat de proef wel mocht doorgaan, onder voorwaarde dat die bij aangetoonde negatieve effecten meteen zou worden afgebroken.

Deze week zijn de provincies Groningen en Fryslân, waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân begonnen aan de voorbereiding voor dit jaar. Er worden vijf pompen en twee vispassages geïnstalleerd

De proef is onderdeel van het Natura 2000 Beheerplan voor het Lauwersmeergebied, waarvoor de provincies verantwoordelijk zijn. Het is de bedoeling om de zandplaten in het gebied langdurig onder water te zetten om afkalving en verbossing te stoppen en de groei van waterriet, dat sterker is dan gewoon riet, weer op gang te brengen.

Dat is belangrijk voor kwetsbare vogelsoorten als roerdomp, porseleinhoen, blauwborst en rietzanger. Ook de waterkwaliteit en de visstand zouden moeten profiteren.