Nieuwbouwplannen gepresenteerd; onzekerheid over toekomst Nij Ylostins blijft

Een impressie van de nieuwbouwplannen die eigenaar Elkien heeft met Nij Ylostins, waarbij vooral de hofjesstructuur opvalt. Bron: Herald Roelevink (architect)

Woningcorporatie Elkien heeft nieuwbouwplannen voor het ouderencomplex Nij Ylostins in IJlst gepresenteerd. Maar het is nog maar de vraag of de plannen ooit uitgevoerd worden, nu een mogelijke monumentenstatus het huidige gebouw kan redden.

De presentatie van de nieuwbouwplannen aan de bewoners kwam zaterdag op een ongelukkig moment. De dag daarvoor, op vrijdag, hadden burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân namelijk besloten van Nij Ylostins voorlopig een monument te maken. Daarmee volgen ze het advies van welstandscommissie Hûs en Hiem die eerder al aangaf dat het unieke karakter van het huidige complex uit de jaren zeventig niet verloren mag gaan.

Het college neemt voor 25 februari een definitieve beslissing over de monumentenstatus en daarmee de toekomst van het complex. Met een monumentenstatus mag de sloopkogel niet door het gebouw en gaat het nieuwbouwplan van Elkien niet door.

‘Uitgangspunten Nij Ylostins overboord’

Tot die tijd gaat Elkien door met het uitwerken van de nieuwbouwplannen. Meest in het oog springend is daarbij dat het overkoepelende complex - nu is alles onder één dak - wat Elkien betreft vervangen wordt door kleinere van elkaar gescheiden gebouwen met seniorenwoningen. Het beoogde plan kent dertig seniorenwoningen met de mogelijkheid tot thuiszorg en dertig woningen waar zwaardere zorg mogelijk is.

„Wij kiezen voor een hofjesstructuur, de toekomstige oudere wil nog meer zelfstandig wonen dan nu het geval is”, licht Elkien-woordvoerder Baukje Bergsma toe. Hoewel de woningen in het huidige Nij Ylostins nu ook al zelfstandig zijn, denkt de corporatie dat de setting van een bejaardenhuis met lange gangen en alles onder één dak niet meer van deze tijd is.

De huidige bewoners van Nij Ylostins waren weinig enthousiast over de nieuwbouwplannen van Elkien, meldt Reinder Hoomans, voorzitter van de bewonerscommissie. „De uitgangspunten van Nij Ylostins worden in dit plan overboord gekieperd. In de nieuwe situatie kunnen de bewoners elkaar niet opzoeken zonder naar buiten te gaan. De gemeenschappelijkheid is weg.”

‘Onzekerheid duurt voort’

Elkien geeft nog steeds de voorkeur aan gefaseerde sloop van het gebouw, waarbij bewoners intern zullen moeten verhuizen. De corporatie heeft momenteel geen plan B klaarliggen in het geval Nij Ylostins de monumentenstatus krijgt. „Nieuwbouw is het meest toekomstbestendig”, aldus Bergsma. Over het verschil in kosten tussen nieuwbouw en renovatie wil Elkien niets zeggen.

Hoomans verbaast zich erover dat Elkien geen plan B heeft voor als de monumentenstatus er toch komt. „Bewoners maken zich zorgen, de onzekerheid duurt voort.” In januari gaat Elkien opnieuw met de bewoners van Nij Ylostins om tafel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân