Nabestaanden van vijftig graven in Raerd, Poppenwier, Bolsward en Sneek gezocht

De begraafplaats in Bolsward

De begraafplaats in Bolsward Foto: gemeente Súdwest-Fryslân

Van zo’n vijftig graven op de gemeentelijke begraafplaatsen in Raerd, Poppenwier, Bolsward en Sneek worden de nabestaanden of rechthebbenden gezocht.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân is sinds 2015 op zoek naar contactpersonen voor deze graven. Er zijn toen mededelingenborden geplaatst en de graven die het betreft zijn voorzien van een sticker. Hiermee worden bezoekers opgeroepen zich te melden als ze een nabestaande zijn of kennen. Meldt zich niemand dan vervalt het grafrecht en wordt het graf eigendom van de gemeente.

Rechthebbende