Naar de wc met een emmer regenwater: het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand zit al bijna een week zonder water

Als je als bezoeker van het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand naar de wc moet, dan heb je twee keuzes: met een emmer regenwater doorspoelen of vijf minuten lopen naar het tweede terrein, bij de schutsluis. Sinds donderdag is er op het hoofdterrein van het museum namelijk geen water meer.

Medewerker Lieuwe Ypma laat aan bezoekers van het Kazemattenmuseum zien hoe je naar de wc kunt.

Medewerker Lieuwe Ypma laat aan bezoekers van het Kazemattenmuseum zien hoe je naar de wc kunt. FOTO NIELS DE VRIES

,,Donderdag kwam er geen water meer uit de kraan”, zegt Henri Meijering van het Kazemattenmuseum. Sindsdien moeten bezoekers met hoge nood naar de wc met een emmer regenwater om hun behoefte te kunnen doen en door te spoelen. ,,Doen ze dat niet, dan doen wij het. De vrijwilligers checken regelmatig. We ontmoedigen het gebruik van de wc, maar als je moet, moet je.”

Een lek is de oorzaak van het watergebrek in het museum in Kornwerderzand. Dinsdag werd ontdekt waar het lek zich bevindt: in de toevoerleiding naar het museum, aan de noordkant van Kornwerderzand. ,,Op het hoofdterrein hebben we geen water, op ons tweede terrein wel. Dus vanaf daar halen we elke ochtend water op in jerrycans en emmers. Met kruiwagens of in de auto.”

Nog geen wanklanken

In het hele museum is geen water te krijgen, dus ook niet om bijvoorbeeld koffie te zetten. ,,Daar gebruiken we flessen met leidingwater voor. Het regenwater gebruiken we voor de wc.” Op het tweede terrein van het museum zijn ook wc’s, die wel werken. ,,Maar vanaf het hoofdterrein is dat wel vijf minuten lopen.”

De bezoekers nemen het volgens Meijering sportief op. ,,We hebben nog geen wanklanken gehoord. Ze hebben waardering voor hoe de vrijwilligers het probleem oplossen. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.”

Bij binnenkomst krijgen gasten te horen dat er geen water is en dat naar de wc gaan een handleiding heeft. ,,Er is nog niemand geweest die daarna weg is gegaan. Ze hebben er begrip voor en vinden het grappig om met een emmertje water naar de wc te gaan.”

'Een week lang als museum zonder water, kan eigenlijk niet'

,,Hoe het lek is ontstaan, is mij niet bekend. Er zijn daar werkzaamheden maar of die de oorzaak zijn, dat weet ik niet.” Een bijkomend probleem is dat er asbest in de leiding zit. ,,Monteurs van Vitens kunnen het niet maken. Dat moeten mannen in witte pakken van Rijkswaterstaat doen. Daar is het nu nog wachten op.”

Meijering hoopt vrijdag weer water te hebben in het museum, maar dat is afhankelijk van Rijkswaterstaat en zijn ,,witte-pakken-mannen”. ,,Ik hoop dat ze snel actie ondernemen. Want een week lang als museum zonder water, kan eigenlijk niet. Maar we zijn optimistisch en zien de lol er ook wel van in.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Opmerkelijk
Afsluitdijk
Instagram