Mogen huizen in de oude kern van Hindeloopen toch onder voorwaarden aan toeristen worden verhuurd?

Hindeloopen. FOTO NIELS DE VRIES

Mogen huizen in de oude kern van Hindeloopen straks toch onder voorwaarden aan toeristen worden verhuurd? De wethouder zoekt een tussenweg, de raad dubt, maar neigt naar nee.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Hindeloopen is tot op het bot verdeeld. Huizen in de oude stadskern worden verhuurd aan toeristen of als vakantiewoning gebruikt. Een schande vindt het ene kamp, want al die wisselende bewoning breekt de leefbaarheid af en Hylper jongeren hebben amper kans op een betaalbaar huis. Een ontwikkeling van de moderne tijd die vraagt om versoepeling van de regels, vinden juist de verhuurders.

Het trekt grimmige sporen in het IJsselmeerstadje. ,,Intimidaties, verscheurde families. Er woedt een oorlogje”, zei inspreker Trudy Vervaart, zelf eigenaar van een tweede huis in de stad, gisteravond bij de raadscommissie van Súdwest-Fryslân. Jaap Kruis, inspreker namens de actiegroep, herkent dat beeld niet en benadrukte nogmaals dat driekwart van de stad wil dat illegale verhuur wordt gestopt. Hylpers dienden dik veertig handhavingsverzoeken bij de gemeente in.

De politiek boog zich gisteravond over een collegevoorstel om recreatief gebruik van reguliere of tweede woningen op te nemen in een nieuw bestemmingsplan. Binnen de geldende regels is dat officieel verboden. De gemeente liet het echter oogluikend toe. Wethouder Erik Faber wil nu in overleg met de stad een toetsingskader afspreken, voorwaarden waarbinnen verhuur van recreatieve woningen wel mogelijk is. ,,We moeten het juiste midden zoeken.”

Waarom zou je willen legaliseren, zei Bauke van Dijk van D66 gisteravond. De regels zijn al sinds de jaren zeventig glashelder. ,,De gemeente siet doe as in bok op de haverkist as der twadde wenten yn de kearnen kamen: daliks hanthavenje.”

Dat is wat D66 betreft nog steeds wat moet gebeuren. Optreden, niet de regels aanpassen. PvdA en FNP delen dat standpunt. ,,As je mar faak genôch troch read ride, dan wurdt dat de regel? Sa wurket it net”, zei Sicco Rypma. De overige partijen wachten af welke oplossing het gesprek met de Hylpers oplevert.

Nieuws

menu