Moet scholenstichting De Greiden uit Bolsward 3 ton terugbetalen?

Moet de christelijke scholenstichting De Greiden uit Bolsward 314.000 euro terugbetalen aan het ministerie van Onderwijs of krijgt de stichting gelijk en was het geld bedoeld om docenten van te betalen?

FOTO

FOTO ANP

Het was de kernvraag tijdens de zitting bij de Raad van State afgelopen week. Eerder gaf de bestuursrechter in Groningen het gelijk aan de scholenstichting. Maar die uitspraak viel niet goed bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dus stapte de minister van Onderwijs naar de Raad van State.

Het conflict ontstond in 2015 toen De Greiden door een teruglopend leerlingenaantal de basisschool in Wons samenvoegde met de school in Schettens. Beide waren kleine scholen waar elk jaar minder leerlingen kwamen.

Volgens scholendirecteur Albert Faber was er vooraf met de ouders in Wons afgesproken dat de ruim twintig leerlingen naar de basisschool in Schettens zouden gaan, maar toen één van de ouders zijn kind toch naar de grotere basisschool in Witmarsum stuurde, gingen alle ouders om en ging er geen leerling meer naar Schettens. Eerst wilden de ouders hun kinderen naar Schettens sturen, omdat ze de school in Witmarsum te groot vonden. Maar na het fusiebesluit meenden ze dat Schettens te klein was. Die is overigens anderhalf jaar geleden ook opgeheven. Nu gaan veruit de meeste leerlingen uit Wons en Schettens naar Witmarsum.

Door die onverwachte ommezwaai zat de scholenstichting opeens met een lerarenprobleem. Want de drie leraren van Wons gingen wel naar Schettens over, en die bleken daar door een gebrek aan leerlingen boventallig. Leraren ontslaan kon en wilde De Greiden niet, maar er was wel geld nodig om de leraren te betalen.

Tot verbijstering van De Greiden kortte DUO in 2017 alsnog het onderwijsbudget met 314.000 euro. Dat geld was volgens De Greiden-raadsman Renze Bijma juist mede bedoeld om de salarissen van de overtollige leraren in Schettens te betalen. ,,Nee’’, zei de Onderwijswoordvoerder, ,,dat geld is bedoeld om het onderwijs voor de leerlingen te bekostigen en niet voor de personeelskosten. Daar had de stichting een andere oplossing voor moeten vinden.’’

Raadsman Bijma en directeur Faber zien dat geheel anders. ,,In de brief van de staatssecretaris van 2014 staat expliciet dat het extra budget voor een fusieschool bij uitstek bedoeld is voor de leraren. Die geven onderwijs, de leerlingen niet’’, aldus Bijma. Hij hoopt dat de Raad van State dat ook zo ziet, net als de Groningse bestuursrechter eerder. Mocht de Raad toch voor de uitleg van de minister kiezen, dan moet De Greiden de 314.000 euro weer naar Onderwijs overmaken. Uitspraak binnen enkele weken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân