Zondag is de eerste proefdienst in de verbouwde Martinikerk van Sneek. De kerkelijke gemeente toonde moed en zette een uitzonderlijk bouwplan door

Moesten ze de sleutel van de Martinikerk in Sneek maar in de Westersingel gooien? Dat nooit, dacht de PKN-gemeente en presenteerde een gedurfd verbouwplan. Architect Gerben Brouwer noemt het moedig dat de kerkelijke gemeente doorzette.

Het omgekeerde schip in het Oosterkoor van de Martinikerk in Sneek.

Het omgekeerde schip in het Oosterkoor van de Martinikerk in Sneek. Foto: Niels de Vries

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Zelden presenteerde een Protestantse Gemeente in Friesland zo’n ingrijpend toekomstplan. Ingrijpend voor de gemeente zelf omdat de PKN in Sneek teruggaat van drie naar één kerkgebouw, maar ook een ingreep voor de stad. De grote groene, ellipsvormige uitbouw midden in de nauwe straten van het stadscentrum werd aanvankelijk niet door iedereen in Sneek gewaardeerd.