Minister en gedeputeerde zetten handtekening onder overeenkomst brede sluis Kornwerderzand

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het vernieuwen van de bruggen en verruimen van de sluis bij Kornwerderzand kan van start. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van de provincie Fryslân hebben hiervoor woensdag de Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand getekend.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

In de bestuursovereenkomst is afgesproken om een grotere sluis aan te leggen, de bestaande bruggen te vervangen en de vaargeulen te verdiepen, zodat grotere schepen hier gebruik van kunnen maken. Het Rijk betaalt 111 miljoen euro en de bijdrage vanuit de markt is 26,5 miljoen euro. De rest komt van de regionale overheden.

Er is een gefaseerde uitvoering afgesproken. Het begint met de vervanging van de bruggen in de A7 die uiterlijk in 2025 klaar moeten zijn. In plaats van de huidige draaibruggen in de A7 komen er vier basculebruggen (‘klapbruggen’ met een contragewicht) in de snelweg te liggen. Ondertussen start ook het verdiepen van de geulen in het IJsselmeer. Provincie Fryslân voert het werk uit. Dat gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat, eigenaar van de bruggen en de sluizen.

Tijdens het vervangen van de bruggen en het verdiepen van de geulen worden er privaatrechtelijke regelingen opgesteld voor het innen van marktbijdrage.

Hierna start de verruiming van de sluis, die er volgens de planning in 2028 kan liggen. Gedeputeerde Fokkens noemt het „geweldig” dat er begonnen kan worden met het vervangen van de bruggen, die vaak voor problemen zorgen. „Een bijzondere mijlpaal”, stelt ze.

Nieuws

menu