Miljoen extra per jaar voor dorpshuizen in Súdwest-Fryslân

Begin dit jaar werd gewerkt aan vernieuwing van het dorpshuis 't Waltahûs in Tjerkwerd. FOTO NIELS DE VRIES

De gemeente Súdwest-Fryslân wil 1 miljoen euro extra structureel. uittrekken per jaar om ontmoetingscentra toekomstbestendig te maken.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De raad beslist in februari over deze uitgave. Het geld gaat dan naar dorpshuizen en wijkcentra. De besturen kunnen het gebruiken om van het gas af te gaan of energieneutraal te worden. Súdwest-Fryslân telt 63 ontmoetingsruimten. Er wordt ook gekeken of functies in een wijk of dorp gecombineerd kunnen worden met de multifunctionele accommodaties.

Nieuws

menu