Middelbare scholieren met Joris Luyendijk in gesprek over zeven vinkjes. 'Het is een soort maatschappelijke reflectie'

Een oorverdovend applaus en luid gejoel wanneer journalist en schrijver Joris Luyendijk het podium van het theater in Sneek betreedt. Hij gaf dinsdag een lezing voor middelbare scholieren van RSG Magister Alvinus in Sneek over zijn meest recent uitgebrachte boek ‘De zeven vinkjes: hoe mannen zoals ik de baas spelen’.

Joris Luyendijk (rechts) beantwoordt vragen van middelbare scholieren.

Joris Luyendijk (rechts) beantwoordt vragen van middelbare scholieren. Foto: Niels de Vries

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Waar voorafgaand nog geluiden van scholieren klinken als ,,wat doen we hier?” en ,,niemand heeft hier zin in”, heerst er tijdens de lezing doodse stilte en heeft Luyendijk de volle aandacht. Zo’n 260 leerlingen luisteren aandachtig naar zijn verhaal. Hij behandelt verschillende ‘vinkjes’ die aan bod komen in zijn boek en noemt daarbij praktijkvoorbeelden die hij zelf ervaart.

Zeven vinkjes