Marrekrite leent 4 miljoen euro van Súdwest-Fryslân

Een ligplaats van de Marrekrite in de Alde Feanen. FOTO ARCHIEF LC

Recreatieschap de Marrekrite krijgt een lening van 4 miljoen euro van de gemeente Súdwest-Fryslân.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De lening wordt aangegaan voor de duur van dertig jaar en is nodig omdat de Marrekrite zelf niet over voldoende financiën beschikt om de komende jaren de gebruikelijke investeringen te doen. De Marrekrite draagt zorg voor aanleg en onderhoud van recreatieve voorzieningen op water en land in meerdere Friese gemeenten. Normaal wordt daar vreemd vermogen voor aangetrokken maar met de oplopende rentes moest er volgens directeur Lourens Touwen snel geschakeld worden. De kortste klap was om met één gemeente zaken te doen.

Súdwest-Fryslân is de grootste deelnemende gemeente en is daarom door de Marrekrite gevraagd een geldlening te verstrekken. De Marrekrite voldoet zelf niet aan de voorwaarden om onder de meest gunstige omstandigheden een lening bij een bank af te kunnen sluiten. De gemeente heeft er als deelnemer belang bij dat de lening wel onder de gunstigste voorwaarden wordt afgesloten.

Offertes

Súdwest-Fryslân heeft een statuut waarin staat dat leningen verstrekt mogen worden aan derden als het om een publiek belang gaat. Het college is bevoegd om hier beslissingen over te nemen. Súdwest-Fryslân moet er zelf een lening voor aangaan. Hiervoor worden twee banken en vier geldverstrekkers om een offerte gevraagd. De voorwaarden van de uiteindelijke lening worden één op één doorgezet naar de Marrekrite.

Uiteindelijk heeft de Marrekrite 8 miljoen euro nodig, maar de aanvraag is in tweeën geknipt. Mocht de rentesituatie veranderen, dan kan de Marrekrite mogelijk weer op eigen kracht geld lenen.

Nieuws

menu