'Marne College af van stempel zeer zwak'

Het Marne College in Bolsward. FOTO SIMON BLEEKER

De onderwijsinspectie oordeelt naar verwachting positief over de havo van het Marne College in Bolsward, na een bezoek eerder deze week. Vorige jaar kreeg de havo nog het zeldzame stempel ‘zeer zwak’.

Vorig jaar vond de Onderwijsinspectie een aantal tekortkomingen op de Bolswarder havo. Er waren teveel zittenblijvers, er was onvoldoende zicht op de ontwikkeling van leerlingen en de examenresultaten waren te laag. Ook heerste er onder docenten achterdocht en wantrouwen. Het bezorgde de havo van het Marne als één van de acht havo’s in het land het stempel ‘zeer zwak’.

Dat stempel is de school naar verwachting komende zomer weer kwijt. De Onderwijsinspectie bezocht de school afgelopen maandag opnieuw. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat de omstandigheden verbeterd zijn.

Definitieve rapport volgt

Rector Dikkie Alkema van het Marne is ingenomen met de voorlopige bevindingen van de inspectie. ,,Het onderwijs op het Marne College is op orde, binnen alle leerwegen. Samen met de leerlingen en de ouders gaan onze docenten verder op de ingezette koers. Met veel vertrouwen kijken we naar de toekomst.’’

Het definitieve rapport van de Onderwijsinspectie wordt naar verwachting aan het begin van de zomer gepubliceerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân