Liwwadders en Súdwest-Fryslân in clash om 'smakeloze' stukken

Súdwest-Fryslân neemt het op tegen stadswebsite Liwwadders, die in een reeks venijnige publicaties de goede zeden van de buurgemeente in twijfel trekt.

Het gemeentehuis aan de Marktstraat in Sneek. Burgemeester De Vries: ,,Directie en medewerkers van Súdwest-Fryslân zijn vogelvrij verklaard.'' FOTO NIELS DE VRIES

Het gemeentehuis aan de Marktstraat in Sneek. Burgemeester De Vries: ,,Directie en medewerkers van Súdwest-Fryslân zijn vogelvrij verklaard.'' FOTO NIELS DE VRIES Foto: niels de vries

De maat is vol voor burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân. Sinds de zomer van 2020 verschijnen er op de nieuwswebsite Liwwadders met enige regelmaat vernietigende artikelen over vermeende ‘wantoestanden’ binnen haar ambtelijke organisatie. Het stadhuis in Sneek zou een zedeloos broeinest van vriendjespolitiek en machtsmisbruik zijn, zo tekent Liwwadders op. De gemeente onderzoekt nu mogelijke stappen tegen deze ,,belastende publicaties’’.

In een brief aan de gemeenteraadsleden en de ambtenaren in Súdwest-Fryslân neemt De Vries nadrukkelijk afstand van de artikelen. De burgemeester noemt ze schadelijk en smakeloos. Het jongste verhaal (26 maart) rept over aanstellingen op het stadhuis die de wenkbrauwen doen rijzen en gewetenloze ontslagen met bijbehorende vertrekregelingen. Vooral de gemeentelijke directie is het doelwit van de Liwwadders-redactie. De bronnen zijn anoniem.

,,Ook dit artikel bevat feitelijke onjuistheden, suggestieve opmerkingen en anonieme verdachtmakingen’’, schrijft De Vries aan de raad en medewerkers. ,,Het is lastig om je hiertegen adequaat te verdedigen, vooral omdat het betreffende mediaforum de journalistieke mores niet in acht neemt. Het is naar en schadelijk als de directie door anonieme bronnen in een kwaad daglicht wordt gesteld en beticht wordt van onwelgevallig gedrag, zonder dat daar bewijzen aan ten grondslag liggen.’’

Volop bewijs?

Die bewijzen zijn er juist volop, meent freelance journalist Wiebe Dooper uit Sneek. ,,Wy hawwe álle bewizen lizzen, mar de identiteit fan ús boarne is altyd hillich.’’ Dooper is één van de vier leden van een ,,sjoernalistyk team’’ in buurgemeente Leeuwarden, dat onderzoek doet naar de politieke en ambtelijke bestuurscultuur in Sneek. ,,Der binne minsken slim beskadige rekke. Dat is gjin lulkoek. We sitte dûbeld en dwers yn de matearje en kinne noch wol in healjier foarút. Der komt mear nijs oan.’’

De Vries vindt het niet acceptabel dat de directie en medewerkers van Súdwest-Fryslân online vogelvrij worden verklaard. Over eventuele juridische stappen van de gemeente maakt Dooper zich geen zorgen. Van smaad of laster is geen sprake, vindt hij. ,,As de boargemaster hjiroer yn it iepenbier ferklearje wol yn de rjochtbank, fyn ik dat bêst. Dat kin om my gelyk wol. Graach. Se lûkt no in hiel grutte broek oan.’’ Mogelijk is niet bij alle verhalen hoor- en wederhoor toegepast, erkent hij wel.

Lokale demokrasy wurdt skansearre

Liwwadders.nl is een initiatief van de Leeuwarder journalist Andries Veldman. Hij schrijft mee aan de verhalen. De redactie denkt er niet aan om te stoppen met het online kanonnenvuur op het stadhuis in Sneek. Dooper: ,,De lokale demokrasy wurdt skansearre. Ik gean troch oan de ein ta.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân