Leidt de vismigratierivier tot meer diversiteit? Deze visser denkt van niet: 'It is gewoan in sprookje'

De vismigratierivier die momenteel onder de Afsluitdijk wordt aangelegd, is gedoemd te mislukken, vreest oud-beroepsvisser Sipke Bootsma.

Visser Sipke Bootsma (76) heeft zo zijn bedenkingen bij de vismigratierivier onder de Afsluitdijk.

Visser Sipke Bootsma (76) heeft zo zijn bedenkingen bij de vismigratierivier onder de Afsluitdijk. FOTO NIELS DE VRIES

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Toen hij dinsdag in de Leeuwarder Courant las over de aanleg, krabde Bootsma (76), IJsselmeervisser sinds 1963, zich toch even achter de oren. Het vissen zit de inwoner van Hindeloopen in het bloed. Vader Bootsma was visser, net als grootvader en overgrootvader. Sipke’s zoons Hendrik en Pieter vormen inmiddels de vijfde generatie.

Nieuws

menu