Leeuwarders bivakkeren mede vanwege coronavirus al halfjaar in woonark: 'Wy fiele ús hjir thús'

Hylke (70) en Sapie Schuurmans (71) wonen in Leeuwarden, maar mede door het coronavirus bivakkeren ze nu al meer dan een halfjaar in hun woonark, die ligt afgemeerd langs een weiland in het dorpje Oudega (Swf).

Hylke (70) en Sapie Schuurmans (71) zijn de stad en de coronadreiging ontvlucht en neergestreken in hun woonark.

Hylke (70) en Sapie Schuurmans (71) zijn de stad en de coronadreiging ontvlucht en neergestreken in hun woonark. FOTO NIELS DE VRIES

Lees meer over
Súdwest-Fryslân
Leeuwarden

Een tweede huisje is fijn voor vakanties, maar in tijden zoals deze, is het ook niet verkeerd om even de stad te mijden en op het rustige platteland het virus uit te zitten. Vluchten willen ze het niet noemen, maar: ,,Je moatte de sykte ek net opsykje. We sitte beiden yn de risikogroep, dat ús bern warskôgje ús ek en sizze ‘bliuw asjeblyft yn dy arke’.”

Nieuws

menu