Korting vrijwilligerspremie in Súdwest-Fryslân van de baan

FOTO ANP

Het plan van B en W in Súdwest-Fryslân om flink het mes te zetten in de vrijwilligerspremie voor uitkeringsgerechtigden is dinsdagavond door de gemeenteraad van tafel geveegd.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het college stelde voor de jaarlijkse vrijwilligerspremie voor uitkeringsgerechtigden te verlagen van 750 naar 250 euro. De doelgroep moet deze premie zelf aanvragen en kunnen aantonen dat minimaal een half jaar vier uur per week, met toestemming van de gemeente, vrijwilligerswerk is verricht. Om in aanmerking te komen moeten de betrokkenen bovendien minimaal twee jaar een uitkering krijgen.

Nieuwe premies

Naast de korting op deze premie wilde het college twee nieuwe, in principe eenmalige premies invoeren: een stimuleringspremie van 350 euro voor mensen die een re-integratietraject volgen en een uitstroompremie van 750 euro voor uitkeringsgerechtigden die een baan hebben gevonden. Met die premies zouden uitkeringsgerechtigden gestimuleerd worden om stappen richting een betaalde baan te zetten.

De volledige oppositie - PvdA, FNP, CU, fractie GBTL en de fracties De Wit, Semplonius en Poiesz-Zijlstra - diende een wijzigingsvoorstel in waarbij het bedrag van 750 euro als participatiepremie gehandhaafd zou blijven en de beide nieuwe premievoorstellen zouden worden geschrapt.^

Oneerlijk

,,Buitengewoon respectloos’’, noemde Carla van der Hoek van GBTL het collegevoorstel. Ze wees erop dat voor bijstandsgerechtigden al een kwestie van overleven is met een uitkering van 1000 euro per maand. ,,Dit draagt op geen enkele wijze bij aan re-integratie.’’ ,,Dizze ferdieling is ûnearlik’’, verzuchtte Jikkie Ruiter-Postma (FNP). ,,Wêrom moat ien dy’t wurk fynt nochris in ekstra bydrage krije?’’

,,Als u dit amendement aanneemt, gaat er niets veranderen’’, had wethouder Gea Wielinga nog gewaarschuwd. Toch werd het met 23 tegen 11 stemmen aangenomen. Alle partijen, met uitzondering van coalitiepartijen CDA en VVD, stemden uiteindelijk met het aanpassingsvoorstel in.

Nieuws

menu