Koning Willem Alexander opent Cultuur Historisch Centrum De Tiid in Bolsward

De Tiid. FOTO NDC MEDIAGROEP

Koning Willem-Alexander zal dinsdag 7 september De Tiid in Bolsward openen. Het cultuurhistorisch centrum is te vinden in het oude stadhuis van Bolsward.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De Tiid moet een ontmoetingsplek voor bewoners worden. Er zijn onder meer een bibliotheek, een gemeenteloket, een museum, het archief van de gemeente en een café in gevestigd.

Koning Willem-Alexander zal de gerestaureerde stadhuistoren, de raadszaal en een tentoonstellingsruimte bezoeken. Ook spreekt hij met bewoners en bouwers over het centrum en het belang ervan voor Bolsward.

Het voormalige stadhuis van Bolsward is gebouwd van 1614 tot 1617. Daarna heeft het een kleine 400 jaar dienst gedaan als stadhuis van Bolsward, tot het vanwege de gemeentelijke herindeling in 2011 leeg kwam te staan.

Nieuws

menu